Archive for 8 月, 2017

課程特色

In: 未分類

19 8 月 2017

一、引入校外專家   提升學教效能   學校為配合課程改革和校本需要,積極參與校外支援計劃。 &nb […]
Copyright ©2020     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]