Archive for the ‘未分類’ Category

課程特色

In: 未分類

1 9 月 2020

  一、兩文三語  重點培育   語文是學習的基礎,為了提升同學兩文三語的興趣,學校舉行了 […]


歡迎瀏覽我們的網站!

近期文章

近期留言

    分類    Copyright ©2021     梨木樹天主教小學    [網站地圖]
    校址:新界荃灣梨木樹邨第二號校舍   (地圖)     電話:24263333     傳真: 24226654     電郵: [email protected]